Profil zawodowy

Polityka IT - tworzenie standardów funkcjonowania systemów IT

Procedury IT - wdrażanie systemów IT, rozwój oprogramowania
 
Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - zapewnienie funkcjonowania systemów IT oraz bezpiecze
ństwa danych

Zarządzanie projektami IT Certyfikaty Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner, AgilePM Foundation, MoR® Management od Risk

Zarządzanie procesami ITIL - zarządzanie Incydentami, zarządzanie Zmianą (Certyfikat ITIL Foundation v3)

Service Delivery - tworzenie / zarządzanie zespołami Service Desk (Help Desk)

Systemy - CCTV (closed-circuit television - Telewizja Przemysłowa), ACS (Access Control Systems - Systemy Kontroli Dostępu) , DCIM (Data Center Infrastructure Management - Serwerownie - systemy zabezpieczeń, monitoringu, zarządzania, kontroli, wyposażenie), BMS (Building Management System)

Digital Signage - cyfrowa platforma komunikacji

Inne - Lotus Notes, Active Directory, ITSM (OTRS, Atmosfera, nVision), LAN, CMS, hardware, QA, uprawnienia SEP etc.