Profil zawodowy

Zarządzanie zespołami wsparcia informatycznego użytkowników (Service Desk, Help Desk) w oparciu o dobre praktyki ITIL.

Konfiguracja i utrzymywanie środowiska informatycznego firmy, dobór i opieka nad infrastrukturą informatyczną.

 

Polityka IT - tworzenie standardów funkcjonowania systemów IT

Service Delivery - tworzenie / zarządzanie zespołami Service Desk (Help Desk)

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - zapewnienie funkcjonowania systemów IT oraz bezpieczeństwa danych

Certyfikaty:

Prince2 Foundation,

Prince2 Practitioner,

AgilePM Foundation,

MoR® Management of Risk

ITIL Foundation v3

TRIZ

Inne - CCTV (closed-circuit television - Telewizja Przemysłowa), ACS (Access Control Systems - Systemy Kontroli Dostępu) , DCIM (Data Center Infrastructure Management - Serwerownie - systemy zabezpieczeń, monitoringu, zarządzania, kontroli, wyposażenie), BMS (Building Management System). Posiadam uprawnienia SEP.